OSTATNIE ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA

Ostatnie zajęcia na pływalni NECZK w Kartuzach
dla grup czwartkowych odbywają się 12.06.2014
 

Dla grup sobotnich – 14.06.2014

Dla dzieci, które mają zajęcia we wtorki – 17.06.2014.

Na pływalni w Gdańsku kończymy semestr letni – 21.06.2014 roku.

Posted in news.