ZGŁOSZONA NIEOBECNOŚĆ

W przypadku ZGŁOSZONEJ NIEOBECNOŚCI min. 1 dzień przed zajęciami istnieje możliwość odrobienia lekcji.

NIEZGŁOSZONA nieobecność przepada !!!
Prosimy je zgłaszać w formie SMS na numer 723 473 888
Posted in news.