Festiwal pływacki – Zawody pływackie jakich jeszcze nie było!!!

Chcemy, aby festiwal nabrał rangi ważnego wydarzenia, o którym się mówi, na który się czeka, na którym się jest. Ma być to przede wszystkim święto dla dzieci uatrakcyjniające naukę pływania, ale też świetna zabawa dla rodziców, opiekunów, kibiców.

W zawodach tych startują adepci Akademii Pływania Marlin. Prócz wyścigów indywidualnych zapraszamy do udziału w sztafetach oraz zabawach. Festiwal pływacki to wspaniała okazja do wspólnej zabawy sportowej z odrobiną rywalizacji. To nie będą zwykłe zawody – będzie liczyła się przede wszystkim aktywność fizyczna i radość z nawiązywania znajomości i przyjaźni.
Prócz celu stworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej zacieśnianiu więzi pomiędzy członkami rodzin podczas przeżywania wspólnych emocji, oraz zaszczepienia pozytywnych zachowań zdrowotnych. A także prócz upowszechniania aktywnego wypoczynku poprzez propagowanie pływania jako sportu na każdą pogodę. Zawody będą miały charakter integracyjny.
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:00, zakończenie o 14:00
Regulamin zawodów dostępny poniżej.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH
„FESTIWAL PŁYWACKI KINDER + SPORT”
Kartuzy, 11 czerwiec 2017 (niedziela)

Organizator:
Firma Marlin – Akademia Pływania Sylwia Kula-Gdaniec wraz z Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. , właściciel marki KINDER, Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o w Warszawie

Termin i program zawodów: 11.06.2016 (niedziela)
• godz. 10:00 zbiórka zawodników, rozgrzewka
• godz. 10:15 rozpoczęcie zawodów, otwarcie – powitanie uczestników oraz kibiców
• godz. 10:20 pokaz sportowy, wyścigi wraz z zabawami
• godz. 14:00 zakończenie zawodów, rozdanie dyplomów oraz medali

Miejsce zawodów: Kryta pływalnia (25m) NECZK w Kartuzach
Osiedle Wybickiego 36

Dane techniczne pływalni:

Długość: 25 m
Ilość torów: 6
Temperatura wody: 27,8 C
Pomiar czasu: ręczny

Uczestnictwo:

W zawodach prawo startu mają klienci Akademii Pływania Marlin, którzy uiścili opłatę startową w wysokości 10 złotych oraz zapoznali się z regulaminem zawodów. Zawody rozgrywane będą w ośmiu kategoriach:

Konkurencje:
1. Sztafeta z deskami
2. Wodni tragarze
3. Sztafeta delfina
4. Nosiwoda
5. Sztafeta mokrej koszulki
6. Wyścig fok cyrkowych
7. Poszukiwacze skarbów
8. Mission Posibble

Dekoracja w poszczególnych konkurencji w trakcie i na koniec zawodów.

Zgłoszenie do zawodów:
Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: akademiamarlin@gmail.com do dnia 30.05.2017 (nr tel: 723 473 888) lub na pływalniach:
Neczk Kartuzy oś. Wybickiego 36,
Gdańsk Pozytywna Szkoła Podstawowa ul. Azaliowa 18
Opłata startowa wynosi 10 złotych.
Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zasady finansowania:
1. Koszty zawodów pokrywa organizator oraz sponsorzy zawodów.
2. Opłata startowa jest obowiązkowa, jednorazowa od każdego uczestnika. Płatna przed zawodami.
Przepisy techniczno – organizacyjne:
Prawo startu mają wszyscy zawodnicy wraz z rodzinami trenujący w Akademii Pływania Marlin. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym. Naczelnikiem zawodów jest Przemysław Gorczyca.

Nagrody:
Medale oraz dyplomy dla wszystkich zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach.
W Wyścigu Dnia (100 m st. zmiennym) zostaną przyznane nagrody specjalne dla trójki najlepszych zawodników i zawodniczek.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród.

Informacje dodatkowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże powstałe nie z jego winy.
Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie oraz wokół niego odpowiada trener / opiekun.
Nad bezpieczeństwem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz trenerzy.

Posted in news.