Koncepcja Halliwick - kurs podstawowy

Zapraszamy na Koncepcja Halliwick - kurs podstawowy. Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki, a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno dla osób z niepełnosprawnością jak i dla sprawnych.
Podstawę Koncepcji Halliwick stanowi 10-cio Punktowy Program nauki. W programie tym możemy zobaczyć proces rozwoju poprzez trzy fazy – przystosowanie psychiczne, kontrolę równowagi, kontrolę poruszania się – prowadzący do uzyskania pełnej niezależności w wodzie i stanowiący istotę nauczania motorycznego.
Kurs otrzymał akredytację Stowarzyszenia Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska”, a jego zawartość merytoryczna i warunki organizacji spełniają przepisy Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick (IHA).
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na wszystkich zajęciach praktycznych i teoretycznych oraz pozytywna ocena z egzaminu praktycznego odbywającego się ostatniego dnia kursu.

PROGRAM:

 • Przystosowanie psychiczne
 • Niezależność
 • Kontrola rotacji poprzecznej
 • Kontrola rotacji strzałkowej
 • Kontrola rotacji wzdłużnej
 • Kontrola rotacji łączonej
 • Wypór
 • Równowaga w bezruchu
 • Ślizg w turbulencjach
 • Proste przemieszczanie się i podstawowy styl pływacki

TERMIN: 11-14 KWIECIEŃ 2019

MIEJSCE: Czapielsk (woj. pomorskie) Hotel Venus

CENA: 1400 PLN

CENA OBEJMUJE:

 • Szkolenie metodyczne
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Przerwy kawowe z poczęstunkiem

PROWADZĄCY:
Anna Olasińska – Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec.)

PROGRAM KURSU:
Zajęcia odbywać się będą od czwartku do soboty w godz. 9.00 – 18.00, w niedzielę 9.00 – 15.00

UDZIAŁ W KURSIE:
W kursie mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane metodą Halliwick, bez względu na wykonywany zawód i wykształcenie. Uczestnik musi jednak wykazać się umiejętnościami pływania na poziomie podstawowym i zanurkowania.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 1. Obowiązkowy jest jednoczęściowy strój kąpielowy i czepek.
 2. Podczas zajęć nie korzystamy z okularów pływackich.
 3. Nie korzystamy również z ubioru typu „pianka”, można założyć cienkie koszulki przeznaczone do aktywności w wodzie.
 4. Wskazane są dwa ręczniki i stroje kąpielowe/kąpielówki.

ZAPISY:

info@akademiamarlin.pl
tel. 723 473 888
tel. 605 262 315

ORGANIZATOR:
Marlin - Akademia Pływania, Sylwia Kula-Gdaniec
Ul. Fundamentowa 2C/29
80-298 Gdańsk
NIP: 627 264 72 56