Rehabilitacja metodą Halliwick


Rehabilitacja metodą Halliwick jest rewelacyjną i unikalną metodą terapii w wodzie i nauki pływania dla osób niepełnosprawnych, szczególnie z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi. Koncepcja opiera się na przekonaniu, że zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia człowieka, wpływając na rozwój fizyczny, społeczny, poznawczy i językowy.

Na czym polega metoda Halliwick?

Rehabilitacja na basenie stosowana jest dla szerokiego zakresu schorzeń. Polega na stopniowej realizacji 10-punktowego programu Halliwick. Zakłada on powolne przystosowanie podopiecznego do przebywania w wodzie, wykształcenie poczucia niezależności oraz kontroli ruchu. Uczestnicy zajęć uczą się także podstawowych ruchów pływackich i przemieszczania się w wodzie.

Podczas zajęć pływak uczy się kontrolowania oddechu i osiągania bezpiecznych pozycji do oddychania oraz kontroli poruszania, która zależy m.in. od przystosowania psychicznego i kontroli równowagi w wodzie. Nauka prowadzi do osiągnięcia jak największej niezależności oraz absolutnego poczucia bezpieczeństwa, które oparte jest na gruntownej znajomości środowiska wodnego i zdolności swobodnego kontrolowania w nim swoich ruchów.

rehabilitacja metodą hallwick

Jak przebiega rehabilitacja na basenie?

Charakterystyczna i unikatowa jest forma nauczania – nowych umiejętności pływak nabywa poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach wodnych, zabawach i grach. Sesje Halliwick odbywają się w grupach, ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora, który stosuje wsparcie odpowiednie do potrzeb i możliwości pływaka – bez względu na to, czy pływak jest sprawny, czy z niepełnosprawnością – tak, aby mógł on w pełni wykorzystać swoje umiejętności oraz odnieść wszelkie korzyści płynące z zabaw i aktywności. Właśnie dlatego podczas całego procesu nauki nie stosuje się pomocy wypornościowych.

Zajęcia opierają się na grach i zabawach, a także elementach współpracy oraz rywalizacji. Do każdego z uczestników podchodzimy indywidualnie. Każdy z pływaków wykonuje ćwiczenia w swoim tempie, realizując plan bez presji i pośpiechu. Dzięki temu rehabilitacja przynosi naprawdę imponujące rezultaty, podnosząc poczucie niezależności i bezpieczeństwa pływaka w wodzie. W czasie sesji najważniejsze jest odczuwanie przez uczestników poczucia satysfakcji i zadowolenia z przebywania w wodzie, które znacząco wspomaga proces rozwoju.

Kto powinien skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych w wodzie?

Zajęcia rehabilitacyjne w wodzie przeznaczone są w szczególności dla osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową lub umysłową. Dotyczy to zarówno chorób wrodzonych, jak i dolegliwości nabytych np. w wyniku wypadku czy wylewu. Wśród uczestników zajęć znajdują się m.in. osoby dotknięte takimi przypadłościami jak ADHD, dziecięce porażenie mózgowe, choroby dystroficzne czy przepuklina oponowo-rdzeniowa. Często współpracujemy także z dziećmi i dorosłymi w spektrum autyzmu oraz osobami z zespołem Downa.

Instruktorzy metody Halliwick

Nasi trenerzy i instruktorzy zajmują się nie tylko prowadzeniem treningów pływackich i zajęć aqua fitnessu w Gdańsku i na innych pływalniach. Posiadamy także odpowiednie uprawnienia do organizowania sesji rehabilitacyjnych na pływalni. Każdy z nas ukończył stosowny kurs i może pochwalić się certyfikatem potwierdzającym zdobyte w jego trakcie umiejętności. Doskonale znamy zarówno samą metodykę ćwiczeń, jak i stojącą za nimi filozofię i historię ich kształtowania. W trakcie zajęć każdy z instruktorów sprawuje opiekę tylko nad jednym z uczestników. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo podopiecznych oraz poprawnie stosować niezbędne techniki wsparć. Ukończone szkolenia są gwarancją naszego profesjonalizmu, wiedzy i doskonałej znajomości praktycznego wykorzystania metody Halliwick.

Kursy metody Halliwick

Dzięki zdobytym umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu w stosowaniu metody Halliwick w praktyce jesteśmy w stanie przekazywać swoją wiedzę kolejnym osobom. Prowadzimy kursy rehabilitacji, w czasie których zapoznajemy uczestników zarówno z samą metodą i wykorzystywanymi w niej technikami, jak i jej pochodzeniem oraz filozofią. Nauczamy, w jaki sposób zapewnić podopiecznym bezpieczeństwo i wymierne korzyści z terapii. Udzielamy informacji i porad na temat nawiązywania efektywnego kontaktu i współpracy z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością. Organizowane przez nas kursy posiadają akredytację Stowarzyszenia Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska”. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu!