Regulamin Akademii Pływania Marlin


 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym Regulaminem obowiązującym osoby korzystające z naszych usług. Wierzymy, że dzięki jasnym zasadom i określeniu z góry formy naszej współpracy, możemy uniknąć nieporozumień w przyszłości. Podjęcie decyzji o uczestnictwie w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją poniższych zasad.

 

aktualizacja: 06.05.2024

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych przez osoby uczestniczące w kursach nauki i doskonalenia pływania, w zajęciach aqua fitness, desek SUP oraz korzystające z pływania rekreacyjnego.
 2. Regulamin ten obowiązuje łącznie z ogólnymi przepisami korzystania z pływalni NECZK Kartuzy osiedle Wybickiego 36, Pozytywnej Szkoły Podstawowej ul. Azaliowa 18 w Gdańsku, Aqua Centrum Kolbudy ul. Wybickiego 33a.
 3. Do korzystania z zajęć Akademii Pływania Marlin uprawnione są tylko osoby, które zapoznały się z regulaminem, podpisały oświadczenie polityki prywatności, RODO, umowę oraz posiadają ważny karnet elektroniczny.
 4. Imienny karnet na wszelkie usługi oferowane przez APM ważny jest tylko w określonym terminie, a jego wartość nie może być przeniesiona na inne osoby. Wyjątkiem jest możliwość odrobienia zajęć.
 5. Odrabianie zajęć:
  1. Istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w semestrze, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności na zajęciach poprzez aplikację ActiveNow na 24 godziny przed przed terminem zajęć. Możliwe jest odrobienie zajęć poprzez skorzystanie z usług APM tj. nauka pływania, Aqua fitness, pływanie rekreacyjne.
  2. W przypadku, gdy Użytkownik dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie stawi się na zajęcia, bez uprzedzenia o tym fakcie 24 godziny przed zajęciami, traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
  3. Należy zgłaszać każdą nieobecność na zajęciach zorganizowanych oraz indywidualnych (nawet jeżeli mamy już zgłoszone i odrobione regulaminowe 3 zajęcia), aby inni uczestnicy mogli skorzystać z odrobienia zajęć w grupie.
 6. Data odrobienia nieobecności musi zostać ustalona w aplikacji ActiveNow. Odrabianie
  zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej
  rezerwacji. W razie problemów z dostępnością miejsca na odrobienie zajęć termin może
  być ustalony z managerem APM.
 7. Zajęcia niewykorzystane i nieodrobione nie przechodzą na kolejny semestr.
 8. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.
 9. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby (wymagającej leczenie szpitalnego i poszpitalnej rekonwalescencji) udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiającej posiadaczowi karnetu na korzystanie z zajęć do końca semestru, istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach. Opłata za zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na następny okres semestralny. Wartość opłaty do przeniesienia na kolejny okres wyliczana jest od momentu otrzymania mailowego zgłoszenia o wypadku lub chorobie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 10. Opłata za zajęcia nauki pływania, zgodnie z cennikiem, regulowana jest jednorazowo przed
  rozpoczęciem pierwszych zajęć lub na pierwszych zajęciach każdego semestru.
  1. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na II raty, przy czym pierwsza rata uiszczana jest na 1 zajęciach, druga na 5.
  2. Jeśli z usług korzystają rodzeństwa istnieje możliwość rozłożenia płatności na III raty, przy czym pierwsza rata uiszczana jest na 1 zajęciach, druga na 5, trzecia na 10 zajęciach.
  3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Akademię o wybranej formie płatności (jednorazowo czy ratalnie) poprzez wiadomość na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Jeśli należność nie zostanie uregulowana w powyższych terminach, uczestnik zostanie skreślony z listy.
 11. Wysokość opłat uzależniona jest od ilości zajęć w semestrze. Poniżej tabela, w której zawarte są wysokości opłat oraz daty spłat (kwoty rat Uczestnik otrzyma mailowo po przesłaniu przez wybranej przez siebie formie płatności):
  Kolbudy
    liczba zajęć cena za semestr pierwsze zajęcia piąte zajęcia dziesiąte zajęcia*
  poniedziałki 20 1100 zł  02/09/2024 30/00/2024 04/11/2024
  wtorki 22 1210 zł  03/09/2024 01/10/2024 05/11/2024
  środy 22 1210 zł  04/09/2024 02/10/2024 06/11/2024
  czwartki 23  1265 zł  05/09/2024 03/10/2024 07/11/2024
  piątki 22  1210 zł  06/09/2024 04/10/2024 15/11/2024
  Kartuzy
    liczba zajęć cena za semestr pierwsze zajęcia piąte zajęcia dziesiąte zajęcia*
  wtorki 22 1210 zł  03/09/2024 01/10/2024 05/11/2024
  czwartki 23 1265 zł  05/09/2024 03/10/2024 07/11/2024
  Kokoszki
    liczba zajęć cena za semestr pierwsze zajęcia piąte zajęcia dziesiąte zajęcia*
  piątki 22 1210 zł  06/09/2024 04/10/2024 15/11/2024
  soboty 22 1210 zł 07/09/2024 05/10/2024 16/11/2024
  * Możliwość rozłożenia płatności na trzy raty dotyczy wyłącznie rodzeństw uczęszczających do APM.
 12. Karnety na zajęcia Aqua fitness oraz deski SUP ważne są tylko w miesiącu, w którym zostały zakupione. Osoby posiadające karnety zobowiązane są do uczęszczania w zadeklarowanych wcześniej terminach zajęć. Istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w semestrze pod warunkiem zgłoszenia nieobecności na zajęciach w aplikacji ActiveNow 24 godziny przed przed terminem zajęć.
 13. Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszona o ilość zajęć, które już się odbyły. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały swój udział w zajęciach przed lub w momencie rozpoczęcia semestru i nie pojawiły się na nich.
 14. W celu rezerwacji miejsc należy wpłacić zadatek w wysokości 55 złotych.
 15. Korzystający z zajęć indywidualnych:
  1. Nieobecność Użytkownika na zajęciach indywidualnych w ustalonym terminie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za lekcję, jeżeli Użytkownik nie powiadomił o swojej nieobecności na zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2. Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na 24 godziny przed zajęciami poprzez zgłoszenie nieobecności do managera APM na nr: 690 900 450
  3. Nie odwołanie zajęć w terminie zobowiązuje Uczestnika do pokrycia pełnej kwoty zajęć zgodnej z obowiązującym Cennikiem.
 16. Korzystający z usług APM zobowiązują się do wykonywania poleceń ratowników oraz trenerów prowadzących zajęcia.
 17. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni APM ani jej pracownicy nie odpowiadają.
 18. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie/filmowanie swoich podopiecznych oraz na wykorzystywanie tych materiałów przez Akademię Pływania Marlin w celach promocyjnych firmy.
 19. Korzystający z usług APM zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu APM oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 20. Wpłata zadatku oraz korzystanie z usług APM jest równocześnie akceptacją postanowień regulaminu.
 21. W sytuacji, kiedy realizacja programu zostanie przerwana przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, uiszczona z góry opłata za niezrealizowane zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny semestr.